DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH
INŽENJERA RIJEKA
Home
Registracija DGIR-a
Statut
Članovi radnih tijela
Aktivnosti
Učlanjenje u DGIR
Usavršavanje
Plan rada
 
 

 

 

 

 

 

 

 
   REGISTRACIJA DGIR-a  

 

Rješenje o registraciji Društva građevinskih inženjera Rijeka
Društvo građevinskih
inženjera Rijeka

Milana Smokvine Tvrdog 2
51000 Rijeka
OIB 32636490405
tel. (051) 206-130
fax. (051) 331-100
web: www.dgir.hr
e-mail:
- arhiva registracija -
registracija iz 1997. godine
registracija iz 2009. godine
 
 
 
Dizajn & hosting:   Internet arhiva d.o.o.