DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH
INŽENJERA RIJEKA
Home
Registracija DGIR-a
Statut
Članovi radnih tijela
Aktivnosti
Učlanjenje u DGIR
Usavršavanje
Plan rada
 
 

 

 

 

 

 

 

 
   ČLANOVI RADNIH TIJELA  
 
  :: Predsjedništvo
  Dragan Blažević, predsjednik
  izv.prof.dr.sc. Ivana Štimac Grandić, dopredsjednik
  Tamara Pavlović, tajnik
  Denis Orbanić
  Jagoda Pilko
  Zdravko Sršić
  Vanja Rački
 
  :: Nadzorni odbor
  Eddy Ropac, predsjednik
  Danko Holjević
  Igor Petrović
 
  :: Sud časti
  Zvonko Štimac, predsjednik
  Narcizo Dalsaso
  Zvonimir Zubović
 
  :: Članovi Skupštine HSGI-a
  Tamara Pavlović
  Denis Orbanić
  Vanja Rački
  Suzana Čolić
  Jagoda Pilko
 
  :: Član predsjedništva HSGI-a u Zagrebu
  Dragan Blažević
 
  :: Administrator
  Zvjezdana Vuković

 

 
Društvo građevinskih
inženjera Rijeka

Milana Smokvine Tvrdog 2
51000 Rijeka
OIB 32636490405
tel. (051) 206-130
fax. (051) 331-100
web: www.dgir.hr
e-mail:
- kontakti -
 
 
 
Dizajn & hosting:   Internet arhiva d.o.o.