DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH
INŽENJERA RIJEKA
Home
Registracija DGIR-a
Statut
Članovi radnih tijela
Aktivnosti
Učlanjenje u DGIR
Usavršavanje
Plan rada
 
 

 

 

 

 

 

 

 
   UČLANJENJE U DGIR     

 

 

Za sve koji žele postati članovi Društva građevinskih inženjera Rijeka molimo da ispune pristupnicu i dostave je poštom, na fax ili e-mail. Po primitku pristupnice, poštom će Vam se dostaviti uplatnica.
 
  DGIR:   Društvo građevinskih inženjera Rijeka
  Adresa:   Milana Smokvine Tvrdog 2, 51000 Rijeka
  Fax:   051/331-100
  Pristupnica:   Pristupnica u Word formatu
  Detalji:  
 
Dopis uz članarinu za 2024. godinu
 

 
Društvo građevinskih
inženjera Rijeka

Milana Smokvine Tvrdog 2
51000 Rijeka
OIB 32636490405
tel. (051) 206-130
fax. (051) 331-100
web: www.dgir.hr
e-mail:
 
Dizajn & hosting:   Internet arhiva d.o.o.