DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH
INŽENJERA RIJEKA
Home
Registracija DGIR-a
Statut
Članovi radnih tijela
Aktivnosti
Učlanjenje u DGIR
Usavršavanje
Plan rada
 
 

 

 

 

 

 

 

 
POZIV     

 

Sukladno članku 21. Statuta DGIR-a te temeljem odluke Predsjedništva na sjednici Predsjedništva održanoj 12. ožujka 2012. saziva se

 

IZBORNA SKUPŠTINA
DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA RIJEKA

dana 30.03.2012. u 18.00 sati u prostorijama Best Western hotela Jadran u Rijeci, ulica Šetalište XIII divizije 46, dvorana II kat)

 

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine, predlaganje i usvajanje Dnevnog reda
2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
3. Izbor verifikacijskog povjerenstva
4. Pozdravi
5. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
6. Izvješće o radu Predsjedništva DGIR-a između dvije Skupštine
7. Izvješće o radu Nadzornog odbora
8. Izvješće o provedbi stručnog usavršavanja
9. Rasprava po izvješćima i usvajanje izvješća
10. Prijedlog Statuta DGIR-a, rasprava i usvajanje
11. Izbor tijela DGIR-a
    - Predsjedništvo
    - Nadzorni odbor
    - Sud časti
    - Predsjednika, dopredsjednika, tajnika
12. Slobodna riječ, domjenak

Konačni prijedlog statuta kao i prijedlog članova tijela DGIR-a objavljen je na službenim WEB stranicama DGIR-a www.dgir.hr.

Predviđeno vrijeme trajanja skupštine je do 2 sata uz prigodni domjenak.

Srdačan pozdrav,

Predsjednik Predsjedništva DGIR-a
Dragan Blažević, dipl.ing.građ.

 

Privitak:
- konačni prijedlog statuta DGIR-a
- prijedlozi članova radnih i upravljačkih tijela

 
Društvo građevinskih
inženjera Rijeka

Milana Smokvine Tvrdog 2
51000 Rijeka
OIB 32636490405
tel. (051) 206-130
fax. (051) 331-100
web: www.dgir.hr
e-mail:
 
Dizajn & hosting:   Internet arhiva d.o.o.