DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH
INŽENJERA RIJEKA
Home
Registracija DGIR-a
Statut
Članovi radnih tijela
Aktivnosti
Učlanjenje u DGIR
Usavršavanje
Plan rada
 
 

 

 

 

 

 

 

 
POZIV     

 

Br. 01/10
Rijeka, 01.03.2010.

Poštovani članovi Predsjedništva,

Sukladno članku 27. Statuta DGIR dostavljam

P O Z I V

Za sastanak 2. sjednice Predsjedništva Društva građevinskih inženjera koji će se održati

u četvrtak, 04.03.2010. s početkom u 14.00 sati

u Vijećnici Građevinskog fakulteta u Rijeci, Viktora Cara Emina 5, prizemno.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 1. Konstituirajuće sjednice Predsjedništva
2. Izvješće o radu tajnika i predsjednika od 1. sjednice
3. Prijedlog plana i programa aktivnosti u razdoblju 2009-2013 - dogovor oko daljnji aktivnosti
4. Stručno usavršavanje - plan i program održavanja stručnih seminara i ekskurzija za obrazovno razdoblje od 1. studenog 2009. do 31. listopada 2010. - dogovor oko održavanja 1. seminara
5. Organizacija stručnog izleta u 4. 2010.
6. Rasprava o prijedlogu statuta HSGI-a
7. Molba za pomoć pri organizaciji stručnog izleta
8. Ostala pitanja i prijedlozi


Molim da se sastanku odazovete a u slučaju spriječenosti molim Vas kontaktirajte nas povratno e-mailom na službenim WEB stranicama DGIR-a.


Srdačan pozdrav,

Predsjednik Predsjedništva DGIR-a
Dragan Blažević, dipl.ing.građ.


Privitak:
- Program stručnog usavršavanja
- Prijedlog statuta (važeći za usporedbu)
- Zapisnik s 1. sjednice
- Molba

 
Društvo građevinskih
inženjera Rijeka

Milana Smokvine Tvrdog 2
51000 Rijeka
OIB 32636490405
tel. (051) 206-130
fax. (051) 331-100
web: www.dgir.hr
e-mail:
 
Dizajn & hosting:   Internet arhiva d.o.o.