DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH
INŽENJERA RIJEKA
Home
Registracija DGIR-a
Statut
Članovi radnih tijela
Aktivnosti
Učlanjenje u DGIR
Usavršavanje
Plan rada
 
 

 

 

 

 

 

 

 
POZIV     

 

Sukladnu članku 23. Statuta DGIR-a, te temeljem odluke Predsjedništva na sjednici Predsjedništva održanoj 15. travnja 2014. saziva se

 

REDOVITA GODIŠNJA SKUPŠTINA
DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA RIJEKA

dana 25.04.2014. u 18.00 sati u prostorijama Best Western hotela Jadran u Rijeci, ulica Šetalište XIII divizije 46, dvorana II kat

 

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine, predlaganje i usvajanje Dnevnog reda
2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
3. Izbor verifikacijskog povjerenstva
4. Pozdravi
5. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
6. Izvješće o radu Predsjedništva DGIR-a između dvije Skupštine
7. Izvješće o radu Nadzornog odbora
8. Izvješće o provedbi stručnog usavršavanja
9. Rasprava po izvješćima i usvajanje izvješća
10. Slobodna riječ, domjenak

Predviđeno vrijeme trajanja skupštine je do 2 sata uz prigodni domjenak.

Srdačan pozdrav,

Predsjednik Predsjedništva DGIR-a
Dragan Blažević, dipl.ing.građ.

 
Društvo građevinskih
inženjera Rijeka

Milana Smokvine Tvrdog 2
51000 Rijeka
OIB 32636490405
tel. (051) 206-130
fax. (051) 331-100
web: www.dgir.hr
e-mail:
 
Dizajn & hosting:   Internet arhiva d.o.o.