DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH
INŽENJERA RIJEKA
Home
Registracija DGIR-a
Statut
Članovi radnih tijela
Aktivnosti
Učlanjenje u DGIR
Usavršavanje
Plan rada
 
 

 

 

 

 

 

 

 
POZIV     

 

Br. 05/11
Rijeka, 12.12.2011.

Poštovani članovi Predsjedništva,

Sukladno članku 27. Statuta DGIR dostavljam

P O Z I V

Za sastanak 9. sjednice Predsjedništva Društva građevinskih inženjera koji će se
održati u četvrtak, 15.12.2011. s početkom u 15.00 sati
u prostoriji 209 na II. katu Grada Rijeke u Rijeci, Titov trg 3

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Predsjedništva (prijedlog e-mailom)
2. Stručno usavršavanje - izvještaj o održanim seminarima
3. Stručno usavršavanje - prihvaćanje plana održavanja seminara (prijedlog e-mailom)
4. Dopisi za podupirajućeg člana društva od strane pravnih osoba - odaziv
5. Informacija o financijskom stanju sa plaćenim računima
6. Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Statuta DGIR (prijedlog e-mailom)
7. Prijedlog novog mjesta sjedišta društva
8. Prijedlog utvrđivanja članarine za 2012. godinu
9. Kratki izvještaj o radu HSGI-a
10. Razna pitanja i prijedlozi


Molim da se sjednici odazovete i rezervirate vrijeme za kratko druženje nakon sastanka.


Srdačan pozdrav,

Predsjednik Predsjedništva DGIR-a
Dragan Blažević, dipl.ing.građ.

Privitak:
- prijedlog statuta
- prijedlog plana održavanja stručnih seminara
- zapisnik sa sastanka 8. sjednice Predsjedništva

 
Društvo građevinskih
inženjera Rijeka

Milana Smokvine Tvrdog 2
51000 Rijeka
OIB 32636490405
tel. (051) 206-130
fax. (051) 331-100
web: www.dgir.hr
e-mail:
 
Dizajn & hosting:   Internet arhiva d.o.o.