DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH
INŽENJERA RIJEKA
Home
Registracija DGIR-a
Statut
Članovi radnih tijela
Aktivnosti
Učlanjenje u DGIR
Usavršavanje
Plan rada
 
 

 

 

 

 

 

 

 
STRUČNI IZLET     

 

Društvo građevinskih inženjera Rijeka organizira stručni izlet-ekskurziju za članove društva i simpatizere pod nazivom "SRCE SLAVONIJE" - 3 dana autobusom od 29.4.-1.5.2011. sa suorganizatorom TUI Generalturist.

Predviđen je obilazak Osijeka, Vukovara, uz vožnju Dunavom do Iloka i posjet Đakovu a sve prema detaljnom planu puta koji se nalazi u privitku.

Stručni izlet će se bodovati do 4 boda za usavršavanje, te molimo one članove Društva kojima je potrebna potvrda da ispune pripadajuću prijavnicu za izlet.

Za detalje možete se obratiti direktno u poslovnicu i g. Danku Holjeviću na
e-mail: Danko.Holjevic@voda.hr .

obrazac prijave

plan puta
Društvo građevinskih
inženjera Rijeka

Milana Smokvine Tvrdog 2
51000 Rijeka
OIB 32636490405
tel. (051) 206-130
fax. (051) 331-100
web: www.dgir.hr
e-mail:
 
Dizajn & hosting:   Internet arhiva d.o.o.