Ispitivanje sposobnosti u području ispitivanja vodonepropusnosti prema HRN EN 1508 (2013-06-07)

Nakon uspješno provedene dvije međulaboratorijske usporedbe prema HRN EN 1610, Društvo građevinskih inženjera Rijeka (DGIR) organizira ispitivanje sposobnosti međulaboratorijskom usporedbom laboratorija za ispitivanje vodonepropusnosti prema HRN EN 1508.

Međulaboratorijska usporedba provest će od 10. do 12. srpnja 2013. godine na poligonu Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Delta bb, u Rijeci, u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17043. Detalje o tijeku i provedbi ispitivanja sposobnosti, kao i sve dodatne informacije, sudionici će dobiti od organizatora (DGIR) nakon prijave sudjelovanja.

Troškove sudjelovanja snose sudionici kruga ispitivanja sposobnosti i iznosit će 3.700,00 kn po sudioniku. Ovim troškovima pokrivena je organizacija usporedbe, trošak pripreme usporedbe, obrada rezultata i izrada izvještaja. Troškovi putovanja i smještaja sudionika nisu uključeni u navedeni iznos.

Organizator
Predmet
Koordinator
Rok za registraciju
Troškovi sudjelovanja
DGIR
Ispitivanje vodonepropusnosti prema HRN EN 1508
Josip Rukavina
1. srpnja 2013.
3,700.00 kn

- Informativni letak

- Obrazac prijave za sudjelovanje