DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH
INŽENJERA RIJEKA
Home
Registracija DGIR-a
Statut
Članovi radnih tijela
Aktivnosti
Učlanjenje u DGIR
Usavršavanje
Plan rada
 
 

 

 

 

 

 

 

 
POZIV     

 

Br. 03/10
Rijeka, 29.03.2010.

Poštovani članovi Predsjedništva,

Sukladno članku 27. Statuta DGIR dostavljam

P O Z I V

Za sastanak 3. sjednice Predsjedništva Društva građevinskih inženjera koji će se održati

u četvrtak, 08.04.2010. s početkom u 14.00 sati

u Vijećnici Građevinskog fakulteta u Rijeci, Viktora Cara Emina 5, prizemno.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Predsjedništva DGIR
2. Rasprava o Prijedlog novog Statuta Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (Materijal vam je upućen e-poštom dana 15.03.2010.)
3. Prijedlog Financijskog izvještaja za 2009.
4. Stručno usavršavanje - informacija o 1. seminaru
5. Organizacija stručnog izleta u 4. 2010., dogovor oko termina i nadležnosti
6. Ostala pitanja i prijedlozi


Molim da se sastanku odazovete a u slučaju spriječenosti molim Vas kontaktirajte nas povratno e-mailom na službenim WEB stranicama DGIR-a.


Srdačan pozdrav,

Predsjednik Predsjedništva DGIR-a
Dragan Blažević, dipl.ing.građ.


Privitak:
- Prijedlog statuta (važeći za usporedbu)

 
Društvo građevinskih
inženjera Rijeka

Milana Smokvine Tvrdog 2
51000 Rijeka
OIB 32636490405
tel. (051) 206-130
fax. (051) 331-100
web: www.dgir.hr
e-mail:
 
Dizajn & hosting:   Internet arhiva d.o.o.