Sukladnu članku 30. Statuta DGIR-a te temeljem odluke Predsjedništva na 7. sjednici održanoj 27. veljače 2020. saziva se

IZBORNA SKUPŠTINA
DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA RIJEKA ZA MANDAT 2020-2024

održati će se u ponedjeljak 16.03.2020. u 16.30 sati u prostorijama Građevinskog fakulteta Rijeka, ulica Radmile Matejčić 3, vijećnica, prizemno

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine, predlaganje i usvajanje Dnevnog reda
 2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Izbor verifikacijskog povjerenstva
 4. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
 5. Izvješće o radu Predsjedništva DGIR-a između dvije Skupštine
 6. Izvješće o radu Nadzornog odbora sa financijski izvještajima za 2016.-2019. godinu
 7. Rasprava po izvješćima i usvajanje izvješća
 8. Plan rada i financijski plana DGIR-a za 2020.
 9. Razrješnica dosadašnjim tijelima DGIR-a
 10. Izbor tijela DGIR-a
 11. Slobodna riječ, domjenak

Prijedlog članova tijela DGIR-a i Plan rada i financijski plana DGIR-a za 2020. dostavljen je članovima uz poziv, a Izvješća će se prezentirati na Skupštini.

Sva ostala događanja biti će objavljena na službenim WEB stranicama DGIR-a www.dgir.hr.

Predviđeno vrijeme trajanja skupštine je do 2 sata uz prigodni domjenak.

Srdačan pozdrav,

Predsjednik Predsjedništva DGIR-a
Dragan Blažević, dipl. ing. građ., v.r.

Poziv na skupštinu