Obavijest o provođenju ispitivanja sposobnosti međulaboratorijskom usporedbom prema HRN EN 13508-2:2011


Nakon uspješno provedenog ispitivanja sposobnosti međulaboratorijskom usporedbom prema HRN EN 13508-2:2011, Ispitivanje i vizualno kodiranje stanja snimanjem daljinski upravljanom CCTV kamerom, Društvo građevinskih inženjera Rijeka, u suradnji s Hrvatskom akreditacijskom agencijom, organizira novi krug ispitivanja prema HRN EN 13508-2:2011.


Ispitivanje sposobnosti provesti će se 19. listopada 2018. godine na poligonu Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija Međimurske vode d.o.o., Čakovec, na lokaciji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Čakovec (Preloška 169, Čakovec), sukladno zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17043.
Detalji o tijeku i provedbi ispitivanja biti će Vam dostavljeni nakon prijave sudjelovanja. Rok za prijavu je 01. listopad 2018. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem elektroničke pošte: .

- Informativni letak

- Prijava sudjelovanja