Sukladnu članku 30. Statuta DGIR-a te temeljem odluke Predsjedništva na 16. sjednici Predsjedništva održanoj 11. veljače 2016. saziva se

 

IZBORNA SKUPŠTINA
DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA RIJEKA

dana 18.03.2014. u 17.00 sati u prostorijama Best Western hotela Jadran u Rijeci, ulica Šetalište XIII divizije 46, dvorana II kat)

 

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine, predlaganje i usvajanje Dnevnog reda
2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
3. Izbor verifikacijskog povjerenstva
4. Pozdravi
5. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
6. Izvješće o radu Predsjedništva DGIR-a između dvije Skupštine
7. Izvješće o radu Nadzornog odbora
8. Izvješće o provedbi stručnog usavršavanja
9. Usvajanje Plana rada i financijskog plana HSGI-a za 2016.
10. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2015. godinu
11. Rasprava po izvješćima i usvajanje izvješća
12. Razrješnica dosadašnjim tijelima DGIR-a
13. Izbor tijela DGIR-a
- Predsjedništvo
- Nadzorni odbor
- Sud časti
- Predsjednika, dopredsjednika, tajnika
14. Slobodna riječ, domjenak

Predviđeno vrijeme trajanja skupštine je do 2 sata uz prigodni domjenak.

Srdačan pozdrav,

Predsjedništvo DGIR-a
Predsjednik Predsjedništva DGIR-a
Dragan Blažević, dipl.ing.građ., v.r.