Sukladnu članku 23. Statuta DGIR-a, te temeljem odluke Predsjedništva na sjednici Predsjedništva održanoj 11. lipnja 2015. saziva se

REDOVITA GODIŠNJA SKUPŠTINA
DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA RIJEKA

dana 03.07.2015. u 17.30 sati u prostorijama Best Western hotela Jadran u Rijeci, ulica Šetalište XIII divizije 46, dvorana II kat

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine, predlaganje i usvajanje Dnevnog reda
 2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Izbor verifikacijskog povjerenstva
 4. Pozdravi
 5. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
 6. Izvješće o radu Predsjedništva DGIR-a između dvije Skupštine
 7. Izvješće o radu Nadzornog odbora
 8. Izvješće o provedbi stručnog usavršavanja
 9. Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu
 10. Rasprava po izvješćima i usvajanje izvješća
 11. Smjernica i plan rada u 2015.
 12. Prijedlog i usvajanje člana Predsjedništva
 13. Rasprava i usvajanje Statuta DGIR-a i Pravilnika o priznanjima DGIR-a
 14. Predlaganje plana aktivnosti za 2015. – rasprava i usvajanje
 15. Izbor likvidatora DGIR-a
 16. Slobodna riječ, domjenak

Predsjednik Predsjedništva DGIR-a
Dragan Blažević, dipl. ing. građ., v.r.

Poziv na skupštinu

Prijedlog Smjernica i plana rada u 2015.

Prijedlog statuta

Pravilnik o priznanjima