SVEČANA SKUPŠTINA DGIR-a

Kao što smo i najavili održana je Svečana skupština DGIR-a krajem travnja mjeseca gdje smo održali i godišnju Skupštinu, te dostojno proslaviti 65 godina od prvog osnivanja interesne skupine građevinara i 60 godina od osnutka našeg društva.

Za tu prigodu izrađena je Monografije društva o prvih 65 godina, koja se mogla preuzeti u prostorijama Društva.

Odlukom Predsjedništva zaključeno je da se preostali primjerci, koji sa strane pojedinih članova DGRI-a nisu preuzeti, osobno podijele što će se i učiniti do kraja godine. Momografije če se dostaviti osobno članovima, u pravilu, na adrese njihovih tvrtki čime se omogućava da svaki član DGIR-a dobije svoj primjerak.

U nadi da ćete i dalje sudjelovati u radu našeg Društva građevinskih inženjera Rijeka srdačno Vas pozdravljam,

Predsjednik Predsjedništva DGIR-a
Dragan Blažević, dipl. ing. građ., v.r.