PRIJEDLOG NOVIH UZANCI O GRAĐENJU

Sukladno obavijesti Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge poslodavaca istaknutoj na službenim web stranicama priprema se nacrt teksta novih Posebnih uzanci o građenju.

Dodatne obavijesti možete naći na WEB adresi www.hgk.hr/djelatnost/gosp_graditeljstvo/obavijest-o-izradi-nacrta-prijedloga-posebnih-uzanci-u-gradenju

Prema pozivu u roku do 30.09.2016. mogu se dostaviti Vaše eventualne prijedloge izmjena i dopuna teksta. Predlaže se svaki prijedlog posebno obrazložiti uz konačni tekst pojedinog članka.

Dostavu Vaših prijedloga možete obaviti putem email adresa graditeljstvo@hgk.hr i mirela.gudan@hup.hr. Svi dostavljeni prijedlozi u ovoj formi biti će evidentirani i o njima će biti omogućena javna rasprava koja će trajati do 31.12.2016. godine.

Smatramo da je korisno ako imate kakvih prijedloga da javite i DGIR-u obzirom na Vaše iskustvo, kako bi dodatno mogli utjecati na konačan sadržaj novih Uzanci.