DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH
INŽENJERA RIJEKA
Home
Registracija DGIR-a
Statut
Članovi radnih tijela
Aktivnosti
Učlanjenje u DGIR
Usavršavanje
Plan rada
 
 

 

 

 

 

 

 

 
POZIV     

 

Br. 05/10
Rijeka, 16.07.2010.

Poštovani članovi Predsjedništva,

Sukladno članku 27. Statuta DGIR dostavljam

P O Z I V

Za sastanak 5. sjednice Predsjedništva Društva građevinskih inženjera koji će se održati

u četvrtak, 22.07.2010. s početkom u 14.00 sati

u Sali za sastanke Grada Rijeke, u Rijeci, Titov trg 3, II. kat.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Predsjedništva (prijedlog dostavljen e-mailom)
2. Izvještaj sa godišnje skupštine HSGI-a u Sisku
3. Stručno usavršavanje - Izvješće sa 2. Seminara
4. Plan održavanja seminara u rujnu 2010. - verifikacija i dopuna
5. Informacija o osnivanju Udruge (komore) ovlaštenih voditelja gradilišta
6. Osiguranje prostora Društva u suradnji sa Agencijom za poticanju stanogradnju u Rijeci
7. Ostala pitanja i prijedlozi


Molim da se sastanku odazovete a u slučaju spriječenosti molim Vas kontaktirajte nas povratno e-mailom na službenim WEB stranicama DGIR-a.


Srdačan pozdrav,

Predsjednik Predsjedništva DGIR-a
Dragan Blažević, dipl.ing.građ.

 
Društvo građevinskih
inženjera Rijeka

Milana Smokvine Tvrdog 2
51000 Rijeka
OIB 32636490405
tel. (051) 206-130
fax. (051) 331-100
web: www.dgir.hr
e-mail:
 
Dizajn & hosting:   Internet arhiva d.o.o.