DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH
INŽENJERA RIJEKA
Home
Registracija DGIR-a
Statut
Članovi radnih tijela
Aktivnosti
Učlanjenje u DGIR
Usavršavanje
Plan rada
 
 

 

 

 

 

 

 

 
POZIV     

 

Br. 01/09
Rijeka, 06.10.2009

Poštovani članovi Predsjedništva, Nadzornog odbora, Suda časti i Skupštine HSGI-a,

Sukladno zaključku s pripremnog sastanka Predsjedništva dostavljam

P O Z I V

Za sastanak konstituirajuće 1. sjednice Predsjedništva Društva građevinskih inženjera koji će se održati u

četvrtak, 22.10.2009. s početkom u 14.00 sati

u Vijećnici Građevinskog fakulteta u Rijeci, Viktora Cara Emina 5, prizemno.

Za 1. sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa Pripremne sjednice Predsjedništva
2. Konstituiranje Predsjedništva DGIR-a
3. Prijedlog plana i programa aktivnosti u razdoblju 2009-2013.
4. Stručno usavršavanje - plan i program održavanja stručnih seminara i ekskurzija za obrazovno razdoblje od 1. studenog 2009. do 31. listopada 2010. - verifikacija i dopuna
5. Ostala pitanja i prijedlozi


Molim da se sastanku odazovete, a u slučaju spriječenosti molim Vas kontaktirajte nas povratno e-mailom na službenim WEB stranicama DGIR-a.


Srdačan pozdrav,

Predsjednik Predsjedništva DGIR-a
Dragan Blažević, dipl.ing.građ.


Privitak:
Prijedlog Plana rada

 
Društvo građevinskih
inženjera Rijeka

Milana Smokvine Tvrdog 2
51000 Rijeka
OIB 32636490405
tel. (051) 206-130
fax. (051) 331-100
web: www.dgir.hr
e-mail:
 
Dizajn & hosting:   Internet arhiva d.o.o.